IX Edycja Konkursu Fotograficznego

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Najpiękniejsze zakątki gminy Brudzeń”
Edycja IX – „Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy”


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem konkursu jest zainspirowanie do odnalezienia i pokazania cennych przyrodniczo miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy.
 2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Siecieniu.

§ 2 Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brudzeń.
 2. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  a) klasy IV-VI
  b) gimnazjum

§ 3 Zasady udziału w konkursie

 1. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie trzy fotografie.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 3. Fotografie należy dostarczyć w postaci papierowej o formacie 20x30cm, oraz w formie elektronicznej (np.: na CD). Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, szkoła, klasa, tytuł zdjęcia i miejsce wykonania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia.

§ 4 Miejsce i termin składania prac

 1. Fotografie należy dostarczyć do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Siecieniu.
 2. Termin składania prac upływa z dniem 15 listopada 2016 roku.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 5 Jury

 1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
 2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia


Sprzątanie Świata 2016

Uczniowie Zespołu Szkół w Siecieniu uczestniczyli w 23 EDYCJI AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA. W dniu 16 września uprzątnęli teren wokół szkoły oraz Siecienia i okolicy.

 • P9169411
 • P9169413
 • P9169414
 • P9169416
 • P9169417

Powiatowy Dzień Promocji Zdrowia

15 września 2016r w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie zorganizowano Powiatowy Dzień Promocji Zdrowia. Uczniowie klasy 3 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Siecieniu zaprezentowali "Familiadę" o tematyce promującej zdrowe odżywianie. Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami.

 • P9159105
 • P9159132
 • P9159139
 • P9159148
 • P9159177
 • P9159192
 • P9159211
 • P9159234
 • P9159238
 • P9159250
 • P9159260
 • P9159285
 • P9159307
 • P9159313
 • P9159318
 • P9159321
 • P9159372
 • P9159376
 • P9159381
 • P9159387
 • P9159394
 • P9159400
 • P9159405
 • P9159407

II Gminna Olimpiada dla dzieci i młodzieży 2016

W dniu 9 września 2016  w Brudzeniu Dużym odbyła się II Gminna Olimpiada dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brudzeń Duży. Gościnnie zaproszona została szkoła z Chalina.

Dyscypliny sportowe na Olimpiadzie:

 • piłka nożna,
 • piłka siatkowa plażowa,
 • badminton,
 • biegi przełajowe,
 • rzut piłką lekarską,
 • skok w dal,
 • sprint na 60 metrów,
 • przeciąganie liny.

Uczniowie Zespołu Szkół w Siecieniu wzięli aktywny udział.

 • DSC00496
 • DSC00498
 • DSC00500
 • DSC00502
 • DSC00510
 • DSC00517
 • DSC00530
 • DSC00536
 • DSC00538
 • DSC00539
 • DSC00541
 • DSC00546
 • DSC00564
 • DSC00591
 • DSC00593
 • DSC00598
 • DSC00599
 • DSC00603
 • DSC00605
 • DSC00606
 • DSC00610
 • DSC00611
 • DSC00616
 • DSC00618
 • DSC00624
 • DSC00626
 • DSC00627
 • DSC00628
 • DSC00629


Początek roku szkolnego 2016-2017

1 września zapełniły się mury naszej szkoły. To uczniowie oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum mieli uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 • P9019024
 • P9019025
 • P9019026
 • P9019027
 • P9019028
 • P9019030
 • P9019038
 • P9019045
 • P9019049
 • P9019052
 • P9019055
 • P9019056
 • P9019059
 • P9019061
 • P9019062